Storm & Verzekering

Betekenis van het woord storm:

Storm, of windkracht 9 op de schaal van Beaufor, betekent dat de wind gemiddeld over 10 minuten een snelheid bereikt van minstens 75 km/u. Haalt de wind gemiddeld over 10 minuten een snelheid van zeker 90 km/u dan wordt gesproken van zware storm, kracht 10, terwijl een gemiddelde snelheid van 103 km/u staat voor zeer zware storm, windkracht 11. Tijdens windstoten liggen de snelheden bij een storm in het algemeen enkele tientallen km/u hoger. Windstoten duren echter kort en kunnen daarom niet worden benoemd volgens de schaal van Beaufort, die uitgaat van gemiddelde windsnelheden.

Betekenis van storm in stormschadeverzekering:

Verzekering tegen verlies van of schade aan een verzekerd object, hetzij direct hetzij indirect veroorzaakt door storm. De gebruikelijke stormschadecondities verstaan onder storm een windsnelheid van minstens 14 m per sec. Voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding voor de verzekerde moet in Nederland in principe een dergelijke windsnelheid zijn waargenomen door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut of door een van zijn filialen gevestigd het dichtst bij het verzekerde object maar niet meer dan 10 km daarvan verwijderd; indien zich evenwel plaatselijke gevallen van hevige wind hebben voorgedaan, die buiten de waarneming van het KNMI of een filiaal daarvan zijn gebleven, kan door mededelingen van betrouwbare getuigen worden aangetoond dat ter plaatse storm woedde. Ook het feit dat meerdere gebouwen in de omgeving (maar eveneens binnen een kring van 10 km) stormschade hebben geleden, kan als bewijs dienen dat ter plaatse storm heeft gewoed.  

Betekenis van deze polisclausule:
 
In gebruikelijk Nederlands wordt dus alleen dekking geboden op een opstalschadeverzekering indien de wind meer dan 14 meter per seconden was en dit ook is gemeten door het K.N.M.I. In de praktijk betekent dit dat nadat u een stormschade heeft gemeld, verzekeringsmaatschappij of de ingeschakelde expert gaan informeren bij het K.N.M.I. om te controleren of er daadwerkelijk sprake is geweest van storm in de zin van de polis. Indien er daadwerkelijk sprake is van storm, valt de schade onder de dekking minus aftrek van een eigen risico. Indien geen sprake was van storm in de zin van de polis, wordt een schade niet uitgekeerd. Bij twijfel kunt u ons altijd inschakelen als contra-expert.

Uitleg eigen risico op een stormschadeverzekering:

Bij bijna alle verzekeringspolissen is er sprake van een eigen risico bij schade door storm. In veel gevallen bedraagt dit eigen risico een vast bedrag (vaak varierend tussen de €.115,00 en €.250,00). Ook wordt vaak een promille van de verzekerde som gehanteerd. het eigen risico bedraagt bij de meeste verzekeraars 2 o/oo van de verzekerde herbouwwaarde met een minimum van ca. €.225,- en een maximum van ca.€.500,-.

Omvang van de dekking bij schade door stormwind:

Alle door de storm veroorzaakte materiële schade valt onder de dekking. Dakpannen, dakbeschotten, schuttingen, ramen, deuren, etc. etc. Al deze zaken zijn bij een schade veroorzaakt door storm gedekt. Wel dient u rekening te houden met een aftrek van het eigen risico. Vaak zijn schuttingen in deze een punt van discussie. Doordat schuttingen vaak op de erfafscheiding zijn opgesteld, wordt door een schade-expert of door de verzekeringsmaatschappij slechts 50% van deze herstelkosten vergoed.

Mocht u advies wensen of uw schade door een onafhankelijke eigen expert laten beoordelen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

De kosten voor het inschakelen van een eigen expert worden door uw verzekeringsmaatschappij betaald. U heeft uw eigen expert dus GRATIS!

BIj de combinatie storm & verzekering helpen wij u direct uit de brand (storm).